Tag Archives: atrakcje bahama

Pig Beach – schronienie cywilizacji

Pig Beach to jedna z 700 wysp na Ba­ha­mach. Różni się ona za­sad­ni­czo od po­zo­sta­łych – za­miesz­ki­wa­na jest nie przez ludzi, a przez dzi­kie świ­nie. Do dziś nie wia­do­mo, jak świ­nie zna­la­zły się na wy­spie. Jedna z hi­sto­rii mówi, że były one trans­por­to­wa­ne stat­kiem, który za­to­nął i z któ­re­go zdo­ła­ły do­pły­nąć na wyspę. Inna mówi, że że­gla­rze zo­sta­wi­li je na ...

Read More »